GVAPARTICIPA

Tornar

COL·LOCACIÓ DE PÈRGOLES I ZONES D'OMBRA ALS PATIS DE LES ESCOLES

Marineta Marineta  •  26-05-2021  •  Comarques del Sud  • 

Imatge exemple
Imatge exemple

Codi de proposta d'inversió: 369 

Hi ha espais en els patis dels centres escolars en què necessitem col·locar pèrgoles i infraestructures d'ombra que creen ambients més acollidors, adaptats a les altes temperatures i a l'excés de lluminositat que tenim a la zona. Totes aquestes infraestructures permetran desenvolupar noves activitats en els patis dels centres educatius, creant nous ambients en els quals l'alumnat gaudisca de la llum natural en un entorn còmode.

Proposem crear zones d'ombra que guarden l'estètica de centre, mitjançant la instal·lació de pèrgoles que estiguen en consonància amb l'ambient i / o la col·locació d'ombres de tipus vela en espais de centre que estan descoberts actualment. Necessitem dissenyar aquests zones tenint en compte la inclinació solar en les diferents estacions, i, protegint de el sol de migdia.

 

Existen espacios en los patios de los centros escolar en los que necesitamos colocar sombrajes e infraestructuras que permitan crear ambientes más acogedores, adaptados a las altas temperaturas y al exceso de luminosidad que tenemos en la zona. Todas estas infraestructuras permitirán desarrollar nuevas actividades en los patios de los centros educativos, creando nuevos ambientes en los que el alumnado disfrute de la luz natural en un entorno cómodo. 

Proponemos crear zonas de sombra que guarden la estética del centro, mediante la instalación de pérgolas que estén en consonancia con el ambiente y/o la colocación de sombras de tipo vela en espacios del centro que están descubiertos actualmente. Necesitamos diseñar estos sombrajes teniendo en cuenta la inclinación solar en las diferentes estaciones, y, protegiendo del sol de mediodía. 

 

Ubicación: CEIP La Marina (La Marina-Elx), CEIP Antonio Machado (Torrellano-Elx), CEIP número 37 (Elx) i CEIP Princesa de Asturias (Elx)

Propuesto en nombre de: CEIP La Marina (La Marina-Elx), CEIP Antonio Machado (Torrellano-Elx), CEIP número 37 (Elx) i CEIP Princesa de Asturias (Elx)

Informe de inviabilitat

La present proposta és inviable d'acord amb el que disposa l'apartat 9.5 c) de l'Annex I de la Resolució de 3 de maig de 2021, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'estableixen els requisits, terminis, procediment i calendari del procés pilot de participació ciutadana per a l'elaboració dels primers pressupostos participatius de la Generalitat per a l'exercici 2022, ja que la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ja disposa d'una via per a articular aquest tipus d'inversions en infraestructures educatives. D'acord amb el que disposa l'article 7.1 del Decret llei 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, l'ampliació, l'adequació, la reforma i l'equipament de centres públics docents de la Generalitat, són les administracions locals interessades les que formulen la sol·licitud d'adhesió dirigida a la conselleria amb competència en matèria d'educació, a fi d'adherir-se en aquest programa.


Necesitas iniciar sesión o registrarte para comentar.
  • Avatar admin
    Administrador #7  •  15/06/2021 12:50:58

    Bon dia! Recordeu que en aquesta segona fase dels Pressupostos Participatius, en concret en les propostes destinades a "Comarques del Sud", només són necessaris 200 avals. Una vegada superat aquest mínim de suports, no és necessari seguir avalant la proposta perquè passe a la fase d'avaluació. Moltes gràcies per la vostra participació! 👍

    Sense respostes
    No hi ha fites definides