GVAPARTICIPA

Tornar

Assignar el 0,7% dels pressupostos participatius a Cooperació Internacional

Cristina Ramón Lupiañez - Coordinadora Valenciana de ONGD Cristina Ramón Lupiañez - Coordinadora Valenciana de ONGD  •  26-05-2021  •  Comunitat Valenciana  • 

0,7 por ciento
0,7 por ciento

Codi de proposta d'inversió: 350 

Dedicar tan sols el 0,7% dels pressupostos de la Generalitat a la cooperació internacional per a lluitar contra la pobresa global és una obligació legal continguda en la Llei Valenciana de Cooperació, a més de una reivindicació històrica de les ONGD i un compromís internacional adquirit pels Governs, que encara no s'ja fet realitat. Complir aqueix compromís és hui més necessari que mai per a poder acabar amb les pandèmies de la pobresa i la desigualtat, i garantir els drets de les persones a tot el món.

Més de 1.100 millons de persones han eixit de la pobresa extrema des de 1990, peró després de 20 anys consecutius de reducció, la pandèmia de coronavirus ha fet que 120 millons de personas a tot el món hagen passat a viure amb menys de 1,5 euros al dia, segons dades del Banc Mundial. La desigualtat creix sobretot a les ciutats, i es mantenen altres causes que fan que augmente la pobresa com els conflictes enquistats i el canvi climàtic.

Per tot això, des de la Coordinadora Valenciana d'ONGD, formada per cent entitats de tota la Comunitat Valenciana, demanem:

  • Que la Generalitat assigne el 0,7% dels pressupostos participatius antonòmics a la Cooperació Internacional per al Desenvolupament que gestionaria la Direcció General de Cooperació.
  • Que aqueixos fons es destinen de manera íntegra a les convocatòries públiques de subvencions amb els següents percentatges:
    • 70% per a Cooperació Internacional per al Desenvolupament
    • 15% per a Educació per a la Cuitadania Golobal
    • 15% per a Acció Humantiaria

Pots veure ací el vídeo de la nostra petició

Propuesto en nombre de: Coordinadora Valenciana de ONGD

Informe de viabilitat

La proposta es considera viable per complir amb els requisits dels apartats 9.2 c) i 9.5 de l'Annex I de la Resolució de 3 de maig de 2021, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'estableixen els requisits, terminis, procediment i calendari del procés pilot de participació ciutadana per a l'elaboració dels primers pressupostos participatius de la Generalitat per a l'exercici 2022. En aquest sentit, l'import serà de 2 milions d'euros. Aconseguir el 0’7% dels pressupostos consolidat de la Generalitat en l'exercici de polítiques vinculades a la cooperació internacional al desenvolupament establit en la Llei 18/2017, de 14 de desembre, de Cooperació i Desenvolupament Sostenible, en el marc dels principis i objectius definits en aquesta. ( Disposició Addicional primera). Aquest compromís també ha quedat reflectit en el V Pla Director de la Cooperació Valenciana 2021- 2024, permetent l'increment gradual dels fons destinats a la cooperació.


Necesitas iniciar sesión o registrarte para comentar.
No hi ha fites definides