GVAPARTICIPA

Tornar

Xarxa ciclista de la Safor-Valldigna

sergividaal sergividaal  •  26-05-2021  •  Comarques Centrals  • 

Mapa general de la xarxa ciclista comarcal
Mapa general de la xarxa ciclista comarcal

Codi de proposta d'inversió: 346 

El present i el futur de la mobilitat és la mobilitat sostenible. Cal començar a caminar cap a un model que no depenga dels automòbils, ni molt menys dels combustibles fòssils. Per això, l'aposta per la mobilitat per mitjà de la bicicleta és un objectiu estratègic en este sentit. L'ús de la bicicleta ens pot fer caminar cap a la millora de la nostra qualitat de vida en distints sentits:

  • La mobilitat sostenible, amb efectes contra el canvi climàtic.
  • La salut física, amb efectes sobre la salut emocional i ambiental.
  • El turisme ambiental, rural i sostenible, amb efectes sobre el canvi de model productiu.

Esta aposta per la nostra salut individual i col·lectiva ja és una realitat a altres llocs del món, en països europeus, o, sense anar més lluny, a la ciutat de València. Per això esta proposta pretén fer servir la comarca de la Safor-Valldigna com una prova pilot on experimentar que este tipus de mobilitat és possible.

La Safor-Valldigna és una comarca conformada per 31 pobles, tots ells en una disposició generalment plana quant a les característiques topogràfiques (excepte Barx, situat a la muntanya del Mondúber). És per això que es tracta d'un territori idoni per a experimentar amb la creació d'una xarxa de vies ciclistes que puga connectar tots els pobles i afavorir així la mobilitat per mitjà de la bicicleta.

Per a això, el projecte compta amb una primera proposta demostrativa de tots els vials que es podrien usar per a connectar els pobles en una xarxa ciclista: vies verdes, camins, carrers, carreteres... En la imatge i el document adjunts es podrà observar una primera aproximació de les grans possibilitats que té la comarca per a aquest projecte. També es pot vore de manera més detallada en el següent enllaç: https://earth.google.com/earth/d/1yXjnHBYbFdxzv495r-m8C3qdtqMvVfIW?usp=sharing

Però açò és únicament una aproximació. És evident que cal fer un projecte integral de desenvolupament d'esta xarxa, que projecte quines serien les millors vies per a la infraestructura i que incloga totes les particularitats que s'haurien de tindre en compte a l'hora de la seua construcció. De fet, no totes les vies o tots els trams tenen les mateixes característiques; caldria diferenciar entre carrils bici, ciclocarrers, rutes ciclopeatonals i cicloagràries... A més, cal tindre en compte que institucions com la Mancomunitat de Municipis de la Safor ja està projectant carrils bici entre pobles (ha fet una inversió de 18.000 € per a redactar els projectes de les connexions Gandia-Oliva, Gandia-Vilallonga, i Ròtova-Beniflà; i n'està estudiant altres).

Per tot això, i tenint en compte que caldria atendre altres qüestions com la titularitat dels diferents terrenys i que la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ja està projectant inversions en este sentit per tot el País Valencià, estem parlant d'un projecte integral que caldria estudiar com es porta endavant i com es finança (per exemple al Capítol IV per mitjà de transferència a la Mancomunitat de Municipis de la Safor per a la redacció del projecte o els diferents projectes; i/o a través del Capítol VI per a l'execució de les obres de la infraestructura).

També caldria tindre en compte l'adequació de la infraestructura per a moments del dia en què no hi ha llum natural; per tant, caldria buscar solucions d'il·luminació. I a banda caldria afegir una senyalització integral: un possible logotip de la xarxa, senyalització física per totes les vies ciclistes, mapificació de les possibles rutes per a fullets, etc.

Per últim, cal afegir que, tot i que es tracta d'un projecte comarcal, les possibilitats de connexions intercomarcals estan presents. Al mapa es veuen dibuixades (en blau) les possibles connexions per mitjà de vies verdes o altres vials d'esta xarxa amb les comarques de la Marina Alta, el Comtat, la Vall d'Albaida, la Ribera Alta i la Ribera Baixa (totes les comarques veïnes), algunes amb projecció ja existent. A banda de tindre en compte totes les xarxes ciclistes locals que ja estan executades o projectades.

En definitiva, es tracta d'apostar per una infraestructura que permeta la mobilitat sostenible, per mitjà de la bicicleta, amb què poder desplaçar-nos, anar a classe, anar al treball, passejar-nos, connectar-nos amb altres pobles i comarques.

Ubicación: la Safor-Valldigna

Documents (1)

Informe de inviabilitat

La proposta es considera inviable segons la següen causa de l’apartat 9.5 de l'Annex I Resolució de 3 de maig de 2021, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s’estableixen els requisits, terminis, procediment i calendari del procés pilot de participaci ciutadana per a l’elaboració dels primers pressupostos participatius de la Generalitat per a l’exercici 2022: - Tractar-se d’un projecte assumit prèviament pel departament competent. Actualment es intervindrà en els trams de Eurovelo entre Cullera, Tavernes i Gandia. A més hi ha altres administracions actuant en aquesta zona, com la Mancomunitat de la Ribera Alta i Mancomunitat de la Safor, que amb la col.laboració del Ministeri de Trancició Ecológica, está duent a terme les obres de diversos trams de la Via Verda de l'antic Trenet Carcaixent-Denia, que discorren per la Ribera Alta i per la Valldigna. Esta actuació quedarà unida amb el tram Carcaixent-Xàtiva, projecte que es te en redacció, per un import de 113.479,78 €. D´altra banda, està desenvolupant les actuacions relatives a la Via Verda del Serpis, eix per a ciclistas i vianats que unirà diverses poblacions de les Comarques Centrals, entre Alcoi i Gandia. La redacció de projectes de construcció de la Via Verda del Serpis entre Muro i L´Orxa i entre l'Orxa i Vilallonga se han adjudicat recentment. També està en estudi el tram entre Gandía- Potries-Villalonga, i en breu es licitarà la redacción del projecte de construcción entre Gandía y Potries.


Necesitas iniciar sesión o registrarte para comentar.
No hi ha fites definides