GVAPARTICIPA

Tornar

Redacció projecte construcció Escola Infantil 1r. cicle pública GVA en L'Eliana

Josep Vicent Tarí García Josep Vicent Tarí García  •  25-05-2021  •  Comarques del Xúquer-Túria  • 

Nens en l'escola infantil
Nens en l'escola infantil

Codi de proposta d'inversió: 308 

La proposta consisteix a finançar a través dels Pressupostos GVA 2022 la redacció del projecte per a la futura construcció d'una escola infantil pública de 1r. cicle (0-3 anys), de titularitat de la Generalitat Valenciana, en el municipi de l'Eliana, proposta que pot ser inscrita dintre del capítol VI dels pressupostos autonòmics, en concret, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. El model de centre a projectar hauria d'abastar almenys 9 unitats.

La proposta es fonamenta en el fet que el municipi de L'Eliana manca en aquests moments de servei educatiu públic per a dit tram d'edat, ja que únicament el sector privat ha sigut capaç en el municipi de garantir una oferta de llocs escolars que a hores d'ara és, a més, clarament insuficient. 

Per tal de contextualitzar amb claredat aquesta proposta, cal referir-se al fet que en tota la comarca del Camp de Túria, composta per 16 municipis, únicament L'Eliana, juntament amb Sant Antonio de Benagéber (terme municipal adjacent a L'Eliana) i Gátova, manquen de servei públic educatiu en aquest tram d'edat. Els 13 municipis restants compten amb algun servei públic, ja siga de titularitat de la Generalitat o de titularitat municipal. L'Eliana és, a més, el cinqué municipi amb més població de la comarca, amb 18.362 habitants en 2020, i el de major densitat de població de la comarca, amb 2.093 hab/Km2. D'entre els 5 pobles majors de 10.000 habitants (Bétera, Llíria, La Pobla de Vallbona, Riba-roja de Túria i L'Eliana), L'Eliana és l'únic que manca d'aquest servei públic, amb el consegüent perjudici per als veïns de la població, constituïda majoritàriament per famílies jovens que precisen d'un servei d'aquestes característiques per a conciliar la vida familiar i la vida laboral.

Són clarament coneguts els avantatges d'una socialització temprana dels nens i com aquesta socialització contribueix a la reducció de les desigualtats, particularment si es desenvolupa a través de l'ensenyament públic. Amb l'existència d'aquest servei públic educatiu en la localitat, el municipi disposaria d'una densa xarxa de centres públics (des de l'educació infantil de segon cicle al ensenyament secundari, incloent també l'educació de persones adultes) per a garantir la totalitat de les necessitats de formació de la seua població, excloent lògicament l'educació universitària.

La proposta és assumible tant pel seu marc temporal (perfectament realitzable dintre de les anualitats compreses en el marc dels pressupostos participatius de la GVA per a 2022), com des del punt de vista financer, pel seu relativament limitat cost. Una volta redactat el projecte en 2022, la construcció de l'escola infantil pública GVA de L'Eliana podria programar-se per a exercicis posteriors en el marc de la planificació d'obres de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

 

 

Ubicación: L'Eliana, municipi del Camp de Túria

Informe de inviabilitat

La present proposta és inviable d'acord amb el que disposa l'apartat 9.5 c) de l'Annex I de la Resolució de 3 de maig de 2021, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'estableixen els requisits, terminis, procediment i calendari del procés pilot de participació ciutadana per a l'elaboració dels primers pressupostos participatius de la Generalitat per a l'exercici 2022, ja que la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ja disposa d'una via per a articular aquest tipus d'inversions en infraestructures educatives. D'acord amb el que disposa l'article 7.1 del Decret llei 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, l'ampliació, l'adequació, la reforma i l'equipament de centres públics docents de la Generalitat, són les administracions locals interessades les que formulen la sol·licitud d'adhesió dirigida a la conselleria amb competència en matèria d'educació, a fi d'adherir-se en aquest programa.


Necesitas iniciar sesión o registrarte para comentar.
No hi ha fites definides