GVAPARTICIPA

Tornar

Ajudes per a associacions protectores d'animals

aysa9 aysa9  •  23-05-2021  •  Comunitat Valenciana  • 

Gos i gat
Gos i gat

Codi de proposta d'inversió: 220 

 

Les associacions protectores d'animals fan una labor essencial de rescat, acollida, difusió i búsqueda d’adopcions de, sobretot, gats i gossos, a més de pagar les despeses veterinàries. L’abandonament d’animals de companyia és un problema greu i són moltes les associacions del nostre territori que fan un enorme esforç per salvar-los dels perills del carrer.
Els programes CER-CES (“capturar, esterilizar, soltar” o “capturar, esterilizar, retornar”) són la millor solució per a tindre controlades les colònies felines dels municipis però suposen una gran quantitat de recursos econòmics per a les persones que formen part de les associacions, ja que moltes vegades posen tots els diners de les seues butxaques. A més, cal afegir que molts animals abandonats cauen malalts o són envestits pels cotxes, i les despeses veterinàries d’aquestes operacions i tractaments mèdics també suposen grans quantitats de diners per a les associacions.
Per altra banda, les associacions protectores d’animals també fan una important labor de concienciació social sobre benestar animal i drets animals, fent arribar a tothom la importància d’adoptar animals que ho necessiten en lloc de comprar-los i denunciant el maltractament.

La majoria d’associacions protectores d’animals no tenen nuclis zoològics, sinó que s’organitzen en acollides als propis domicilis, des d’on es fa un dur treball: la difusió dels animals rescatats, les cures dels malalts, la socialització dels més temorosos, el seguiment de les adopcions perquè les llars siguen apropiades… per això pensem que és necessària una ajuda econòmica per a totes aquestes associacions que no poden demanar les subvencions destinades exclusivament a les que sí tenen nuclis zoològics.

Informe de inviabilitat

Aquesta proposta es considerada inviable per la següent causa l’apartat 9.5 c) de l'Annex I Resolució de 3 de maig de 2021, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s’estableixen els requisits, terminis, procediment i calendari del procés pilot de participaci ciutadana per a l’elaboració dels primers pressupostos participatius de la Generalitat per a l’exercici 2022. - Tractar-se d’un projecte assumit prèviament pel departament competent. Actualment es troba en vigor l'Ordre de bases de 22 de desembre de 2006, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'estableixen ajudes a les associacions de protecció i defensa dels animals. L'última convocatòria publicada és la Resolució de 17 de març de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen les ajudes a les associacions de protecció i defensa dels animals per a l'exercici 2021. Es preveu iniciar la tramitació d'una nova ordre de bases, al llarg d'aquesta tramitació tindrà lloc la fase d'audiència publica i la fase d'al·legacions del sector i podrà presentar-se tot allò que consideren convenient tant per part de les associacions afectades com per la ciutadania en general.


Necesitas iniciar sesión o registrarte para comentar.
No hi ha fites definides