GVAPARTICIPA

Logo de CONSUL

Tornar

Revisió de la baremació/ valoració de mèrits per optar a places públiques

SerSol SerSol  •  13-06-2022  •    Sense comentaris

Codi de la iniciativa: GVAPARTICIPA-2022-06-451

La fase de concurs comporta l'avaluació de mèrits de la persona candidata a un lloc de treball (estatutari o funcionari). Sol·licitem el reconeixement d'activitats que fins ara no es valoren.

En el meu cas personal faig referència a la normativa de baremació de mèrits a l'àmbit de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (ORDRE 2/2020, de 2 de juny) però revisant altres textos he vist que altres col·lectius tenen regulacions similars.

L'actual reglament sobre barems de mèrits d’aplicació a la fase de concurs dels processos selectius (entre d'altres) de places de personal estatutari al servei d’institucions sanitàries del Sistema Valencià de Salut inclou diferents apartats a estimar: formació rebuda, temps treballat, conéixement de llengües...

Crida l'atenció que cap dels punts permet l'avaluació d'activitats relacionades amb la comunitat no científica com per exemple la participació en tallers dirigits a xiquets sobre RCP, la col·laboració en xerrades sobre prevenció de malalties en gent gran o el voluntariat en associacions relacionades amb la plaça a la que s'aspira. 

Més enllà de la formació, el temps treballat o l'exercici científic, les iniciatives desenvolupades sobre el teixit social més pròxim han de ser valorades ja que són un reflexe de la personalitat i l'interés del candidat.

 


Necesitas iniciar sesión o registrarte para comentar.
    Aquesta iniciativa no té notificacions.
    No hi ha fites definides