GVAPARTICIPA

Logo de CONSUL

Tornar

Doblatges i espais audiovisuals multi-dialectals

Vicent Vicent  •  26-05-2022  •    Sense comentaris
eee8f27098af1995a862bfb045ae21ff.jpg
eee8f27098af1995a862bfb045ae21ff.jpg


Codi de la iniciativa: GVAPARTICIPA-2022-05-447

Que totes les televisions autonòmiques que parlen valencià concorden crear un espai dedicat al doblatge on es representen tots els dialectes de la llengua. (p.e Castellò usa la -e)

Que la GVA propose al govern Balear i Català crear entre les 3 televisions autonòmiques uns doblatges de pel·lícules o series (tant de producció nova i pròpia, com per a doblar-ne de ja fetes) en diferents variants del valencià. És a dir, que hi haja personatges fonèticament de tots els dialectes, i que a l'hora d'escriure el guió es respecten dialectalismes, tot repartit equitativament en els dialectes (i no necessàriament 33%, 33% i 33%... perquè dialectes hi ha moltíssims, no només 3, el que vull dir és que no ens limitem a repartir-ho entre territoris polítics, sinó fer-ho entre territoris lingüístics.) La gent de Lleida quasi no té representació a CCMA, i la gent de Castelló quasi no té representació a la CVMA, i en general els balears no tenen representació entre cada illa i entre cada cadena, etc.) Crear un repartiment dialectal supervisat per filòlegs. Perquè si no escoltem com parla altra gent que parla la nostra mateixa llengua després l'únic que passarà és que es perden paraules o trets fonètics preciosos de cada racó d'aquests territoris. I també, independentment de la fonètica, utilitzar sempre més d'un sinònim, si X personatge diu dacsa, un altre que li diga panís o blat de moro, etc. sempre amb intenció de preservar la riquesa lèxica. Tot açò fer-ho perquè cap dialecte es quede enrere quan es comercialitze el doblatge català a les plataformes en línia, perquè si no s'inundarà de barceloní les versions de les pel·lícules en la nostra llengua. I jo vull que quan veja una pel·lícula o serie en català s'escolte el lleidatà, el salat de les balears o de Tàrbena a valència o el preterit simple de l'apitxat (i que no s'eclipse cap dialecte, qui mata la riquesa lèxica mata també la llengua).


Necesitas iniciar sesión o registrarte para comentar.
    Aquesta iniciativa no té notificacions.
    No hi ha fites definides