GVAPARTICIPA

Conselleria de Participació, Transparència,
Cooperació i Qualitat Democràtica
/
Tornar

ELIMINACIÓ DELS APARCAMENTS DINS LES ESCOLES QUE NO TENEN LA SUPERFÍCIE MÍNIMA

L L  •  18-02-2021  •    2 Comentaris
En aquesta escola, l'aparcament té la mateixa superfície que el pati d'infantil.
En aquesta escola, l'aparcament té la mateixa superfície que el pati d'infantil.


Codi de la proposta: GVAPARTICIPA-2021-02-44

Per transformar-los en espais d'ús educatiu. Volem Escoles per als xiquets i xiquetes, no per als cotxes.

La normativa valenciana de disseny i construcció d'edificis docents té més de 29 anys. Permet l'aparcament de cotxes dins del recinte escolar i la falta de concreció d'aquesta, respecte a prioritats i obligats compliments, ha provocat que moltes escoles petites que no arriben a la parcel·la mínima establida per Conselleria, què tenen una deficiència d'instal·lacions i espai educatiu, l'aparcament dels mestres ocupe un 20-25% del pati disponible, en barris i poblacions en les quals no hi ha cap problema d'aparcament.

La majoria de comunitats autònomes amb normatives posteriors han eliminat l'obligació de construir aparcaments dins dels recintes escolars i existeix una clara tendència a reivindicar i millorar la qualitat ambiental dels centres educatius mitjançant l'augment de zones verdes, el foment de la mobilitat activa i no contaminat o la disminució del tràfic i conversió en zona de vianants dels voltants dels col·legis. I és que l'escola té un efecte en la salut i el desenvolupament dels xiquets i les xiquetes, a causa de l'elevat nombre d'hores que passen en ella. Molts estudis han demostrat que l'exposició a contaminants atmosfèrics provoca un increment de malalties respiratòries com la bronquitis i les crisis d'asma, i afecta el creixement i el desenvolupament cognitiu. Així, el Comité de Salut mediambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria, junt amb altres professionals i associacions, en la iniciativa "Entornos escolares seguros y saludables" recomanen com a mesura núm. 1: "Substituir les zones d'aparcament que es troben dins del recinte escolar per àrees on estar i jugar".

Però no es tracta únicament d'una qüestió de salut: el lloc on es desenvolupa l'escola té un enorme protagonisme en la vida dels infants i també juga un important paper educatiu i socialitzador. Llevar espai a una escola que no té els estàndards mínims recomanables, per destinar-ho als cotxes, prioritzant la mobilitat contaminant a l'interès i benefici de l'alumnat, és educació. Un pàrquing no estimula ni aporta a l'alumnat en cap sentit, no promou cap valor educatiu i per això, no hauria d'estar present. Volem unes escoles que siguen coherents quan sensibilitzen i fomenten la sostenibilitat, que prioritzen la qüestió educativa i el benefici dels xiquets i xiquetes, a la comoditat dels que es desplacen en cotxe. I per això, demanem a Conselleria que comence amb les escoles petites, que no tenen la superfície mínima, donant als aparcaments un ús educatiu. Demanem també obrir un debat respecte a com volem que siguen les escoles del futur, quin disseny haurien de tindre per a convertir-les en espais de referència promotors de la salut, la convivència, la coeducació i la sostenibilitat, i elaborar una nova normativa valenciana, que incorpore les conclusions obtingudes.

Ajuda'ns a aconseguir-ho! Moltes gràcies!


Necesitas iniciar sesión o registrarte para comentar.
Aquesta proposta no té notificacions.
No hi ha fites definides