GVAPARTICIPA

Tornar

Arribada del metro al Centre Històric de València

David Jorge García David Jorge García  •  14-10-2021  •    Sense comentaris
mercat_central.jpg
mercat_central.jpg


Codi de la iniciativa: GVAPARTICIPA-2021-10-417

La progressiva eliminació dels cotxes del centre històric de la ciutat de València fa cada vegada més necessària l'arribada del metro al Centre Històric a través de la nova L10.

VAL: El projecte inicial de la Línia 10 de metrovalència (anteriorment anomenada com Línia 2) contemplava el traçat pel centre històric amb diverses estacions com ara Mercat Central, El Carme i Els Serrans. Aquest tram va ser paralitzat junt amb la resta durant la crisi econòmica i ara que el tram Alacant - Natzaret s'ha reiniciat, la Generalitat Valenciana ha descartat continuar aquest tram central pel seu cost econòmic i per, segons la gerent d'FGV en una entrevista, ja disposar el centre de moltes connexions a través de l'EMT. 

No obstant això, la realitat actual és la de la progressiva conversió en zona de vianants de tot el centre de la ciutat, la qual cosa fa més necessari aquest tram, ja que s'ha de fomentar el transport públic si es volen llevar els cotxes de la calçada sense ser suficient el servei de l'EMT. Si bé el cost econòmic de tot el tram resulta molt elevat, la proposta seria treballar en l'ampliació de la línia almenys fins a l'estació ja excavada del Mercat Central a través de l'avinguda de l'Oest, amb l'estudi de la possibilitat d'incloure també una parada en C/ Hospital per donar servei a aquesta zona cultural i turística així com als barris del Pilar i Velluters.

-------

CAST: El proyecto inicial de la Línea 10 de metrovalència (anteriormente denominada como Línea 2) contemplaba el trazado por el centro histórico con varias estaciones como son Mercat Central, El Carme y Els Serrans. Este tramo fue paralizado junto con el resto durante la crisis económica y labra que el tramo Alacant - Natzaret se ha reiniciado, la Generalitat Valenciana ha descartado continuar este tramo central por su coste económico y por, según la gerente de FGV en una entrevista, ya disponer el centro de muchas conexiones a través de la EMT. Sin embargo, la realidad actual es la de la progresiva peatonalización de todo el centro de la ciudad, lo cual hace más necesario este tramo, puesto que se tiene que fomentar el transporte público si es quieren llevar los coches de la calzada sin ser suficiente el servicio de la EMT. Si bien el coste económico de todo el tramo resulta muy elevado, la propuesta seria trabajar en la ampliación de la línea al menos hasta la estación ya excavada del Mercat Central a través de la avenida del Oeste, con el estudio de la posibilidad de incluir también una parada en C/ Hospital para dar servicio a esta zona cultural y turística así como en los barrios de Pilar y Velluters.


Necesitas iniciar sesión o registrarte para comentar.
    Aquesta iniciativa no té notificacions.
    No hi ha fites definides