Logo de CONSUL

Tornar

Projecte de Decret, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels Ensenyaments elementals de Dansa.

Descripció

La nova proposta curricular, com aspectes generals, incidirà en:

  • Actualitzar principis pedagògics i objectius dels ensenyaments elementals.
  • Dotar al nou currículum d’un enfocament més competencial.
  • Dissenyar un currículum que oferisca una formació més completa que integre totes les modalitats de la dansa.
  • Actualitzar els mètodes pedagògics.
  • Actualitzar la concreció curricular de les assignatures del currículum.
  • 4. Educació de Qualitat

Esta fase del procés encara no esta oberta