GVAPARTICIPA

Logo de CONSUL

Considera que el Portal de Participació Ciutadana és una eina apropiada per a desenvolupar el projecte pilot dels pressupostos participatius?

Respostes obertes (12)


Necesitas iniciar sesión o registrarte para comentar.