Tornar

Avantprojecte de Llei de Participació Ciutadana i Foment de l'Associacionisme de la Comunitat Valenciana

Descripció

Després del període d'audiència ciutadana es van acceptar diverses aportacions i es va modificar el text de l'Avantprojecte de Llei, el qual va ser aprovat pel Consell per Acord del 17 de juny de 2022. Una vegada emés el dictamen del Comité Econòmic continua la tramitació final amb el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la C.V.

Esta fase del procés encara no esta oberta