GVAPARTICIPA

Tornar

Avantprojecte de Llei de Participació Ciutadana i Foment de l'Associacionisme de la Comunitat Valenciana

Descripció

Participa en la fase de consulta prèvia de la nova Llei de Participació Ciutadana i Foment de l’Associacionisme de la Comunitat Valenciana. El debat romandrà obert fins el 31 de gener de 2022 per a realitzar aportacions i compartir idees i suggeriments, que contribuïsquen a la redacció del text inicial de l’avantprojecte de llei.

Aquesta fase prèvia necessita de la implicació de la ciutadania a través del portal Gva Participa. Amb la vostra col·laboració la Generalitat Valenciana podrà construir la nova llei que busque aproximar-se als objectius de la democràcia participativa i a la implementació de noves formes de treball, a l’educació en la participació i al foment transversal de la cultura participativa amb criteris d’intergeneracionalitat i equitat.

També s’organitzaran jornades tant presencials com online per a debatre amb tots els agents socials amb la finalitat d’implicar a la societat civil en la construcció d’una llei que permeta millorar la qualitat democràtica de la Comunitat Valenciana.

Informació adicional

Realitza les teues aportacions al debat previ participant en els seguents temes