GVAPARTICIPA

Utilitza’l en el teu municipi

Utilitza'l en el teu municipi lliurement o ajuda'ns a millorar-lo, és software lliure.

Aquest Portal de Govern Obert usa l'aplicació CONSUL, que és software lliure, amb llicència AGPLv3. Això significa, en paraules senzilles, que qualsevol pot lliurement usar el codi, copiar-lo, veure'l detalladament, modificar-lo, i redistribuir-ho al món amb les modificacions que vulga (mantenint el que uns altres puguen al seu torn fer el mateix). Perquè creiem que la cultura és millor i més rica quan s'allibera.

Si ets programador/a, pots veure el codi i ajudar-nos a millorar-lo en aplicació CONSUL.