Tornar

Prova debat de joventut

Usuari eliminat  •  14/06/2022  •    Sense comentaris  • 

La primera pregunta i prova seria conéixer si esta ferramenta seria útil per ala participació de la joventut o, serà una ferramenta que no connecta amb les expectatives d'este sector de la població?