Tornar

Rebaixar els preus de l'electricitat amb xicotets horts solars

Pere Barceló i Feliu Pere Barceló i Feliu  •  04/02/2022  •    Sense comentaris  • 

El preu de l'electricitat pot rebaixar-se molt de forma permanent i sostenible amb la  instal·lació d'horts solars de tamany reduït, d'una, dues, tres...hectàries pròximes als llocs de consum, pobles, polígons industrials,etc els beneficis són espectaculars:

a.- perquè quasi no tenen impacte ambiental,

b.-  perquè  com estan a la vora dels llocs de consum, f'abriques, pobles, etc.  no hi ha pèrdues d'energia ni costos pel transport de l'energia,

c.-perquè rebaixa la dependència dels preus imposats per multinacionals gasístiques, petrolieres i fons d'inversió 

d.- minoritzen els riscos per avaries per ser una producció molt diversificada, etc.

e.- produeixen beneficis als llocs on s'instal·len

Però no es poden realitzar perquè les companyies distribuïdores d'electricitat mantenen les línies saturades amb la qual cosa tenen escusa per a no autorizar noves instal·lacions i només amplien la capacitat de les línies de tensió als llocs on elles volen muntar les seues plantes solars i així mantenir el control dels preus de l'enegia.

També la generalitat posa obstacles perquè demana avals bancaris incomprensibles  només en concepte de tramitació.

La generalitat hauria de:

a.- estandaritzar gratuïtament la tramitació dels permisos, sense avals

b.- obligar a les companyies distribuïdores a mantenir totes les línies elèctriques amb capacitat per incorporar noves instal·lacions.

La generalitat i nosaltres sabem que quan es vol resoldre un problema es busquen solucions i quan no es vol resoldre es busquen escuses.

En el problema del preu de l'electricitat la generalitat está col·laborant per acció burocràtica  i omissió consentint la ineficàcia de les distribuïdores elèctriques i va sent hora que no entrebanque i actue en favor de la sostenibiltat energètica